Keyfiyyət təminatı

Keyfiyyət siyasətimiz

Xidmət və məhsulların yüksək keyfiyyətini qorumaq Kemig Camın siyasətidir.

Məqsədimiz məhsul və əlaqəli xidmətləri çatdırmaqdır. Müştərilərimizin gözləntilərini üstələyən.

Bütün məhsul və xidmətlər müştərilərin tələblərinə cavab verəcəkdir. Bu, müştərilərlə yaxın münasibət saxlamaq və yaxşı ünsiyyəti təşviq etməklə həyata keçiriləcəkdir.

Yuxarı rəhbərlik bu keyfiyyət ifadəsinin təşkilat üçün uyğun olmasını və aşağıdakılar tərəfindən əldə olunmasını təmin etməlidir

● İdarəetmə və keyfiyyət məqsədlərinin qurulması və nəzərdən keçirilməsi üçün bir çərçivə təmin etmək.
● Təşkilat daxilində siyasət və prosedurlar barədə məlumat verin.
● İşçilərin təlim və inkişafını təmin etmək və ən yaxşı təcrübələrdən istifadə etmək.
● Müştərilərin rəylərini əldə etmək və təşkilatların ehtiyaclarına uyğun prosesləri daim təkmilləşdirmək. Buna uyğun olaraq Keyfiyyət İdarəetmə Sisteminin səmərəliliyini artırmaq İSO 9001: 2015.